درود و خوش‌آمد گویی! 👋

همیشه بلندبلند فکر کردن رو دوست داشتم. اینجا از سرزمین لینوکس🇫🇮، بلندبلند فکر کردن‌هامو با شما به اشتراک می‌گذارم.
پیچیده‌کردن مسئله‌ها بسیار ساده و ساده‌کردن مسئله‌ها بسیار پیچیدست.

دیر بودن یا نبودن؟ مسئله این است!

آیا واقعا از سن و سال من دیگه گذشته؟

مارس 23, 2023 · 6 دقیقه · Arman